XORNADA DE FINANCIACIÓN

FINANZAS PARA MORTAIS

O director da sucursal do Banco Santander en Vilagarcía, Francisco Moliner, analizou a viabilidade dos proxectos empresariais dos nosos alumnos da familia profesional de Informática.

Ademais de coñecer novas vías de financiación, Francisco Moliner aconsellou os nosos equipos sobre a forma xurídica a adoptar e que datos hai que vixilar para controlar a evolución do negocio.