QUE VOS OFRECE O VIVEIRO?

Empezar é difícil e, como somos conscientes disto, dende o viveiro ofrecémoslles aos emprendedores dous tipos de servizos fundamentais:

  1. Asesoramento: tanto por parte do profesor especialista en Formación Profesional, como por especialistas que avalían a viabilidade técnica e económica do proxecto e titorías/acompañamento por parte do coordinador do viveiro.
  2. Instalacións: 2 despachos completamente amoblados; equipos informáticos, servizos de internet, telefonía, fax…; gastos de mantemento incluidos.

E todo isto, completamente GRATIS!

 

 

Quen non emprende e por que non quere!

REQUISITOS DE ACCESO AO VIVEIRO

No noso viveiro temos á vosa disposición dous despachos completamente equipados, sala de reunións e sala de espera. Quen pode facer uso do viveiro?

  • Alumnado matriculado en formación profesional, artes plásticas e deseño, ensinanzas superiores de deseño, ensinanzas artísticas superiores, ensinanzas deportivas, bacharelato ou en Educación Secundaria para Adultos (ESA).
  • Persoas que remataran nos últimos 4 anos os estudos anteriormente citados.
  • Poden acceder empresarios individuais ou equipos emprendedores, segundo a forma xurídica elixida.